Energy - Systems & Management dr inż Krzysztof Wilk   ES&M
słowa kluczowe:   audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, efektywność energetyczna, białe certyfikaty, przegląd energetyczny, ISO 50001, systemy zarządzania energią


Certyfikowany Audytor/Ekspert d/s Energetyki w programie NFOŚiGW - Polseff2  -  "Poprawa efektywności energetycznej - cz. 4 Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach".

Wzrost cen energii, powodowany wyczerpywaniem się zasobów nieodnawialnych paliw oraz regulacjami zmierzającymi do zmniejszenia negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko naturalne, a także świadomość odpowiedzialności za stan środowiska zachęcają coraz większą rzeszę podmiotów do bardziej racjonalnego zarządzania gospodarką energetyczną.

Firma ES&M dostarcza wsparcia analitycznego dla realizacji tego zadania, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem energetycznym i realizacją różnorodnych projektów z zakresu energetyki, gospodarki energetycznej, planowania energetycznego.


Zrealizowane przez ES&M w okresie ostatniego roku audyty wykazały potencjał oszczędności w zakresie 10÷38%. Znaczna część oszczędności mogła być osiągnięta dzięki zmianom organizacyjnym lub niskonakładowym przedsięwzięciom inwestycyjnym.
ES&M w okresie 2012-2014 zrealizowała 5 audytów energetycznych w ramach programu Efektywne Wykorzystanie Energii (później Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki) NFOŚiGW - w tym audyty w pierwszym i ostatnim konkursie oraz największy z audytów przemysłowych w programie NFOŚiGW (dla HCM).

20 lipca 2017r. 
Prezes URE opublikował wyniki 5 przetargu na białe certyfikaty

Do przetargu zgłoszono 2425 ofert, 327 zostało odrzuconych,; 2065 ofert zostało wybranych, a 33 oferty nie zostały wybrane ze względu na wartość przyjętą wartość efektu energetycznego (wsp omega)

Miło nam przyznać, że wśród wygranych jest 9 ofert przygotowanych (warz z audytami) przez ES&M. Oznacza to ponownie  100% skuteczność działań ES&M.
Niestety był to już ostatni przetarg. Teraz będzie łątwiej o białe certyfukaty ale i mniej opłacalnie.
20 maja 2016r
Nowa ustawa o efektywności energetycznej - przyjęta przez sejm

20 maja sejm uchwalił nową ustawę o efektywności energetycznej, implementującą do krajowego porządku prawnego wymagania zawarte w dyrektywie 2012/27/UE.
Jeśli senat niczego nie zmieni, ustawa wejdzie w życie 1 paździenika 2016r. Zatem do 1 pażdziernika 2017 należy wykonać pierwszy audyt energetyczny.

Nie zajmujemy się na tej stronie polityką. ale trrudno nie zwrócić uwagi na to, że przeciwko ustawie głosowała PO, mimo iż jest to jej ustawa, nieznacznie tylko skorygowana przez obecny rząd.
Kara za brak audytu energetycznego
W ustawie z 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej znalazł się zapis o karze jaka nałożona będzie na przedsiębiorstwo, które nie wykona obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego. Przedsiębiorca, który nie przeprowadzi audytu energetycznego, podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 5% obrotu rocznego.
  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
  Audyt energetyczny w przemyśle

Firma Energy – Systems &  Management Dr inż. Krzysztof Wilk zaprasza do udziału w pilotażowym projekcie:
Efektywność Energetyczna – Efektywnie i bez Ryzyka

Celem projektu jest:
  •  zmniejszenie kosztów energii zużywanej przez przedsiębiorstwo dzięki działaniom bezinwestycyjnym oraz niskoinwestycyjnym (o krótkim czasie zwrotu SPBT)
  • określenie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wymagających znacznego zaangażowania finansowego
  • przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania energią. przy ograniczeniu do minimum ryzyka finansowego.
Program obejmuje:
  • przeprowadzenie  audytu energetycznego przedsiębiorstwa
  • doradztwo związane z wykorzystaniem wyników audytu
Copyright by ENERGY - SYSTEMS & MANAGEMENT 2010 - 2014